جامع ترین بانک اطلاعات مشاغل استان گیلان
جامع ترین بانک اطلاعات مشاغل استان گیلان

جستجوی پیشرفته

ماهنامه علمی و تخصصی محنا


با ارسال پیامک عدد 118 به سامانه 10007590 مشاغل خود را 10 سال با قابلیت بروزرسانی رایگان در سامانه گیل 118 ثبت نمایید.

↑   با ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع مشاغل گیلان، همواره در ردیف اول جستجوی گوگل باشید.   ↑

شفت

مرغداری عباس کیایی
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
مرغداری ناصر حسن زاده
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ جگوشتی-مرغداری
مرغداری علی روحی شالمایی
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
مرغداری لقمانی
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
مرغداری صفا مرغ گیلان
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
شرکت بهار طیور
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
مرغداری عباس جعفرپور لاسکی
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
شرکت تعاونی مرغ گوشتی ترنگ
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری
مرغداری مهدی رحمانی
خدمات، محصولات و شاخص های شغلیپرورش مرغ گوشتی-مرغداری